האם טיפול זוגי זאת הוצאה או השקעה?

טיפול זוגי הוא השקעה משתלמת משתי סיבות עיקריות. ראשית, הרבה פעמים טיפול זוגי מונע גירושים.
שנית, כאשר יש בבית סערות, כעסים, ביקורת וחוסר באינטימיות גם העבודה נפגעת. ברוב המקרים טיפול זוגי או ייעוץ זוגי מביאים לרווחה כלכלית של שני בני הזוג.

× ואטסאפ